close×
Amb més de 20 anys d'experiència treballant amb projectes de visualització i presentació de dades, Steema es disposa a ajudar-te a assolir els teus objectius en la comunicació d'informació.

Empresa líder en el sector, ofereix productes i solucions tecnològiques als programadors des de fa més de dues dècades
Compta amb més de 22,000 empreses de 140 països
Treballa amb una àmplia varietat d'entorns de programació: Microsoft's Visual Studio, Office i .NET, Delphi, JavaScript-HTML5, plataformes mòbils

Per què Steema?

Steema parteix d'una àmplia experiència en la visualització de dades. Els membres de l'equip de Steema han treballat amb projectes de visualització i presentació de dades d'una gran diversitat de sectors.

Estem aquí per ajudar-te a planificar, dissenyar i implementar projectes segons les teves necessitats. Els projectes poden incloure algun d'aquests aspectes o bé tots:

  • Informes d'escriptori de la informació de camp
  • Mòbil, visualització de dades de camp
  • Taulers de visualització de dades de fonts en temps real
  • Taulers d'escriptori, mòbils i web
  • Visió de dades de sistemes interactius
  • Informes dels processos, mesures estadístiques i indicadors

Steema pot combinar els seus propis productes, si s'escau, i el codi i eines d'altres proveïdors per assolir els objectius previstos.
Projectes de visualització i presentació de dades e informació