Version Info
activex chart component
activex map component
activex gauge component
 • Característiques
 • Imatges
 • Demos
 • Especificacions

Característiques principals

La llibreria gràfica TeeChart ActiveX ofereix centenars d'estils de gràfic en 2D i 3D, 54 funcions matemàtiques i estadístiques per escollir, juntament amb un nombre il·limitat d'eixos i caixa d'eines amb 14 components. Es pot utilitzar eficientment per generar dashboards amb multi tasca.

Components servidor i client

Utilitza tota la potència del control TeeChart ActiveX en el costat servidor: Base de dades actives amb la possibilitat d'exportar a tots els formats pel seu ús posterior en aplicacions ASP, ISAPI, CGI o MTS. Pintat directe en el navegador a través de stream amb formats independents o inclusió de l'objecte client ActiveX per tots els navegadors que el suportin, tenint així un Chart viu, el qual permet navegar, respondre a events del cursor, e interactuar amb les dades obtingudes del servidor.

ASP / IIS

Suport a ASP i ASPX, ara fins i tot més fort! Els formats d'exportació s'inclouen: JPEG, GIF, PNG, EPS, PDF, Tee natiu, BMP, WMF, EMF i, naturalment, gràfics vius en el navegador amb el tabulador. Els gràfics poden ser transferits directament al navegador per evitar el manteniment d'arxius provisionals. Inclou amplis exemples de codi com a guia.

ADO

Suport inherent a Microsoft ActiveX Data Objects. Conecta a un conjunt de registres externs o els crea amb l'Editor gràfic.

Els formats de sortida

TeeChart representa la majoria dels formats gràfics més populars, incloent JPEG, PNG i WMF / EMF i també genera codi Flex compilat per a la generació d'imatges Flash 'on-the-fly', amb animacions en línia.

Alta Velocitat i baix consum de memòria

El codi gràfic conecta directament a l'API GDI Windows. Les dades s'emmagatzemen en matrius dinàmiques que estan molt estretament correlacionats amb la memòria, la qual fa que l'accés i la modificació de dades sigui gairebé tan ràpid com el processador de l'ordinador. El codi és racionalitzat ( via stream) per augmentar la velocitat interna, especialment quan es re-dibuixa.

Fàcil d'usar en disseny i en temps d'execució

TeeChart inclou quadres de diàleg d'edició de gran abast i complet per gairebé cada component i sub-component. Aquests editors són disponibles en temps de disseny i en temps d'execució. El component TeeCommander (una barra d'eines amb botons específics de traç) proporciona accés d'un clic als editors TeeChart i característiques comunes.

Enorme documentació i exemples

L'arxiu d'ajuda i la documentació inclouen una guia de referència, una guia d'usuari, tutorials amb detallades explicacions "com a", ajuda a l'usuari final i un projecte d'exemple comprensible (amb fonts completes) que conté prop de 400 formes. Amb F1 s'ofereix ajuda contextual per a gairebé totes les pantalles i elements de codi font.

Traduccions a diverses llengües i suport a Unicode

L'Editor del TeeChart està traduït a 25 llengües, de conformitat amb Unicode pel suport a múltiples caràcters, incloent idiomes de doble byte, pel veritable desenvolupament global d'aplicacions.

Imatges

Demos recents

Per veure la funcionalitat del TeeChart ActiveX, ets pots descarregar una versió d'avaluació totalment funcional a través de la pàgina de descàrrega.

Especificacions

Versatilitat

 • Components ActiveX en 32-bit / 64-bit per Visual Studio. Net, Visual Basic, Delphi, Visual Studio 6, IIS / ASP,
 • Powerbuilder i molts altres entorns Windows COM de programació
 • Data aware - Accés directe amb ADO a les dades generades
 • Accés directe als gràfics direccionables amb URL
 • Suport ampliat a ASP amb exportació gràfica a través de "stream to browser"
 • Exporta com a imatge en formats JPEG, GIF, PNG, BMP, PCX, SVG, PDF, EPS, VML, WMF / EMF i formats Flex / Flash
 • Exporta dades en formats HTML, XML, text, CSV i Excel
 • Convertible en script en l'Internet Explorer mitjançant VBScript o JavaScript
 • Compatible amb VBA i ASP (Active Server Pages)
 • Nombroses característiques noves per facilitar la generació de gràfics en el web, ASP, etc
 • Lliure de drets d'autor en les aplicacions d'escriptori compilades
 • Impressió personalitzada
 • Utilitat per l'actualització de projectes des de versions anteriors de TeeChart
 • Característiques Gràfiques

 • Paleta de 14 components, incloent ChartGrid, Navegadors, eines per web i Barra de control
 • 60+ estils de gràfics (en 2D i 3D més múltiples combinacions)
 • 50+ funcions e indicadors matemàtics
 • Editor en temps d'execució, Visualització prèvia, quadres de diàleg de galeria
 • 51 eines gràfiques per funcions addicionals com les marques d'arrossegament de la sèrie, etiquetes per anotacions, cursors i línies de tendència manuals, bandes per pintar, etc
 • 26 filtres d'imatge
 • 2D, 3D i OpenGL 3D
 • Permet poblar el gràfic de forma ràpida utilizant una matriu de dades
 • Zoom, desplaçament i temps real
 • Dibuix personalitzat
 • Àmplies Demos
 • Editor de sèries i gràfic integrat en temps de disseny
 • Ajuda en línia
 • Referència Electrònica (Winhelp en línia i tutorials HTML compilats)
 • Funcions estadístiques ampliades
 • Codi de demostració ampliat
 • Chart Data Grid en temps d'execució i Navegador
 • Editor gràfic en temps d'execució i vista prèvia d'impressió
 • Editor en temps d'execució i vista prèvia amb pàgina de configuració per impresió
 • ListBox i barra de control TeeCommander en les sèries en temps d'execució
 • Navegador a través de les pàgines del gràfic en temps d'execució
 • I molt més!


 • Història del producte


  La versió TeeChart Pro ActiveX es va llançar per primera vegada el 1998, coincidint amb Visual Studio 6 de Microsoft i ha estat àmpliament utilitzat en molts entorns d'ActiveX incloent Powerbuilder i Foxpro. S'ha popularitzat com a costat servidor ASP i eina gràfica en el costat client amb el Servidor d'Informació d'Internet de Microsoft i VBScript / Javascript. La versió TeeChart ActiveX inclou ara suport a Visual Studio.NET.