Version Info
 • Característiques
 • Imatges
 • Demos
 • Especificacions

Característiques principals

TeeChart JavaScript és una llibreria gràfica que traça gràfics en navegadors compatibles, en format natiu Javascript i fent ús de l'element Canvas de HTML5.

TeeChart JavaScript és disponible com un producte independent i com un format d'exportació en tota la gamma de productes TeeChart. Els dos formats permeten la visualització de gràfics HTML5 dinàmics en navegadors per un tipus concret de sèries TeeChart. Altres tipus de sèries, no compatibles amb el model dinàmic, poden mostrar-se en els navegadors com a gràfic HTML5 estàtic. Es pot visitar aquesta pàgina www.w3.org/TR/html5 per més detalls sobre les especificacions de HTML5.

General

Els gràfics dinàmics de TeeChart JavaScript ofereixen zoom i desplaçament, una varietat de events interactius amb clics de ratolí i sensibilitat tàctil en dispositius mòbils.

Tipus de Sèries

Els tipus de sèries que suporten el format dinàmic HTML5 d'exportació són:

 • Bar
 • Horizontal Bar
 • Line
 • Smooth Line
 • Pie
 • Donut
 • Area
 • Horizontal Area
 • Smooth Area
 • Point XY
 • Bubble
 • Candle (OHLC)
 • Gantt
 • Circular Gauge
 • Àmbits on es fa ús del TeeChart:

  TeeChart JavaScript està essent utilitzat en diferents entorns els quals es poden veure seguint aquests enllaços:

  TeeChart JavaScript support for Microsoft TypeScript
  Includes teechart.d.ts declarative file.
  Download: TeeChart for TypeScript
  TeeChart for Embarcadero HTML5 Builder
  Please follow the link below to get update information about TeeChart for HTML5 Builder.
  TeeChart HTML5 for Embarcadero HTML5 Builder
  TeeChart HTML5 plugin for jQuery
  Includes jquery.teechart.js plugin source script.
  See live example: TeeChart for jQuery example
  TeeChart JavaScript for WordPressSee Demo
  This plugin enables adding charts to your WordPress blogs
  Installation:
  - Upload the teechart directory to the /wp-content/plugins/ directory
  - Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress
  - Add the following shortcode to your page content: [teechart title="Hello WordPress !" data="4,8,2" style="Donut" legend="true" labels="'Jan','Feb','Mar'"]
  Download: TeeChart plugin for WordPress
  TeeChart JavaScript for DrupalSee Demo
  This module enables creating charts and graphs and insert them into your Drupal contents. Charts are created client-side using HMTL5 Canvas and JavaScript. No data is stored at the server, and no images are created.
  Installation:
  - Go to Administration -> Modules
  - Download TeeChart module from http://www.steema.com
  - Install it, enable it and save configuration
  How to use it:
  - Add the following sample special tag to your articles: [ teechart title="Hello Drupal !" data="4,8,2" style="Bar" legend="true" labels="'Jan','Feb','Mar'" width=480 height=290]
  Available styles are: Bar, Line, Area, HorizBar, PointXY, Donut, Pie, HorizArea
  Download: TeeChart plugin for Drupal
  TeeChart JavaScript for Joomla 1.5 and 2.5See Demo1, See Demo2
  This module enables creating charts and graphs and insert them into your Joomla contents. Charts are created client-side using HMTL5 Canvas and JavaScript. No data is stored at the server, and no images are created.
  Installation:
  Add charts to your Joomla articles in two simple steps:
  - Download, install and enable TeeChart for Joomla plugin to your Joomla site. For Joomla 1.5, 1.6, 1.7 and 2.5 : Download TeeChart Plugin
  - Add the special [ teechart ] tag in your documents: For example: (all parameters are optional) [ teechart title="Hello Joomla!" width=460 height=290 style="Bar" data="4,7,2,5,1" legend="true" labels="'A','B','C','D','E'" ]
  Available styles are: Bar, Line, Area, HorizBar, PointXY, Donut, Pie, HorizArea
  Download: TeeChart plugin for Joomla
  TeeChart for Smart Mobile StudioTeeChart converted to Smart
  TeeChart components converted to Smart Mobile Studio, a groundbreaking development suite for knocking out cutting edge, feature rich, HTML5 applications.
  Download: TeeChart for Smart Mobile Studio Demo
  TeeChart Google Gadget
  Add charts to your Google Docs, Spreadsheets and iGoogle desktop.
  Download: TeeChart Gadget
  TeeChart for node.js
  Create html5 canvas server-side charts with node.js and javascript, to return png or jpeg images.
  Download: TeeChart npm registry
  TeeChart NuGet package for Microsoft Visual Studio
  Add TeeChart HTML5 to your Visual Studio solution by installing a NuGet package.
  NuGet TeeChart package, click here

  Imatges

  Demos recents

  TeeChart JavaScript Demo

  Accedeix aquí per veure una demostració introductòria amb tipus de gràfics simples.
  El següent enllaç demo de referència completa dóna una visió de més aprop en l'ús de tipus de sèries i propietats i tècniques de connexió de dades.

  Tee.Data v.08 (pivot table tool)

  Clica aquí, per una versió beta de tutorials i exemples.

  Inclusió d'un gràfic en una pàgina

  El gràfic de TeeChart JavaScript es pot incloure en la majoria de pàgines HTML tan directament com dins un IFrame com és el cas del gràfic de mostra aquí:

  Exemple gràfic lliscant. TeeChart JavaScript..
  Aquesta demo és una representació d'un gràfic JavaScript utilitzant el Canvas de HTML5.

  Especificacions

  TeeChart JavaScript està escrit en JavaScript i dissenyat pel seu ús en diversos tipus de navegadors diferents que donen suport al Canvas de HTML5. Utilitza l'element Canvas de HTML5 per representar els continguts gràfics.

  Els navegadors compatibles actualment són els següents:

  Microsoft Internet Explorer 9.0 (from 6.0 to 8.0 using ExCanvas.js polyfill)
  Mozilla Firefox 3.6
  Google Chrome 16.0
  Apple Safari 5.0
  Opera 11.6, Opera-Mini 5.0, Opera Mobile 10.0
  Apple iOS Safari 3.2
  Android WebKit 2.1

  La definició de API de TeeChart JavaScript és la següent::  * El Copyright de JavaScript(c) 2006, 2015, és d' Oracle i/o les seves filials. Tots els drets reservats.