Version Info Feature Matrix

Versió Estàndard

net chart component

Versió Professional

net chart component
net map component
net gauges component
net windows phone 7 component
 • Característiques
 • Imatges
 • Demos
 • Especificacions

Característiques principals

Hi han més de 15 anys d'experiència en desenvolupament gràfic invertits en la versió actual del TeeChart .NET. Aquesta versió ofereix un gran control gràfic genèric per un ampli ventall de requeriments gràfics, dirigint-se a importants àrees com són el món financer, científic i estadístic. Aquest component de visualització de dades s'adapta als entorns WPF, Silverlight, Windows Forms, ASP.NET, HTML5/Javascript, Universal Windows Platform (UWP). Pots donar un cop d'ull a la versió d'avaluació que inclou exemples de la majoria de gràfics. Ja veuràs com n'és de senzill codificar amb el TeeChart i com pot millorar la productivitat del departament de desenvolupament.En detall

Visualització de dades flexible

El component TeeChart for .NET crea gràfics informatius i atractius en una varietat de plataformes incloent: Windows Forms, WPF, ASP.NET, HTML5/Javascript, Universal Windows Platform (UWP).

TeeChart per Xamarin.iOS, TeeChart per Xamarin.Android i TeeChart per Xamarin.Forms

El codi C# de TeeChart .NET pot ser reutilitzat amb les versions de producte per Xamarin i abarcar Windows Phone, Android, iOS directament o via plataforma Xamarin's Forms PCL.

TeeChart per Xamarin.iOS
TeeChart per Xamarin.Android
TeeChart per Xamarin.Forms

Mòdul de Processament de Senyal digital

TeeChart ara ve amb un motor de processament / renderització Direct2D. Això és ideal per l'alta velocitat de transferència de dades que es requereix en les aplicacions DSP en temps real. Pots fer un cop d'ull a aquesta guia, "Boosting graphics-rendering performance in Windows Forms", per més detall.

Suport a WPF / Silverlight

Genera gràfics en aplicacions WPF o en pàgines Silverlight.

Indicadors ( Gauges)

Indicadors dinàmics, circulars, lineals, numèrics o combinats. Els indicadors de TeeChart són totalment configurables així es podrà definir el format, la mida, el color i la forma desitjada en aplicacions dashboard.

ASP.NET

El component WebChart de TeeChart .NET es pot col·locar en la pàgina del WebForm per d'edició in-situ WYSIWYG. Els formats d'exportació disponibles són: JPEG, GIF, PNG, Tee natiu, TIFF, BMP, Flash i EMF. Els gràfics es poden transferir a través de stream directament al navegador per evitar el manteniment dels arxius temporals. Ofereix optimitzacions per aplicacions AJAX. Inclou eines per Hotspot, desplaçament, zoom i sensibilitat de ratolí. El component gràfic inclou amplis exemples de codi com a guia.

Flex/Flash output

El TeeChart.NET utilitza el compilador Flex per compilar el gràfic a un arxiu SWF de Flash Player. S'inclouen algunes opcions d'animació.

Compact Framework

El TeeChart.NET inclou una paleta de components per aplicacions mòbils Compact Framework.

Fonts de Dades flexible

Suport incorporat per totes les principals fonts de dades de .NET incloent dbAdapters. Crea enllaços de dades amb l'Editor de gràfics o per codi. Alternativament assenyala una sèrie gràfica al teu codi manual, XML, dades de text o matrius de dades.

Múltiples eixos

Utilitza l'Editor de gràfics per afegir i configurar diversos eixos o afegir-los en temps d'execució. Es poden afegir un número d'Eixos il·limitat i es poden configurar de forma independent.

Gràfics financers

TeeChart Pro està empaquetat amb funcionalitat per produir aplicacions gràfiques financeres d'alt nivell. Funcions estadístiques disponibles: Open-High-Low-Close Series, Candle, Volume and MACD, ADX, Stochastic, Bollinger, Momentum, Moving Average i moltes altres.

Mapes GIS

Suport als formats estàndard de mapa.

Eines personalitzades

Conjunt d'eines que inclou: etiquetes per anotacions, bandes de color amb transparència, línies personalitzades, numeració de pàgina, cursor travesser, ratolí sobre puntes, pantalla d'imatges de fons, rotació de gràfic amb arrossegament a través de ratolí, arrossegament del punt i informació del punt més proper.

Formats d'exportació

El TeeChart exporta a través de stream, arxiu o copia al porta-retalls qualsevol dels formats descrits en les Característiques Gràfiques. El format .tee natiu de TeeChart es pot utilitzar per crear dissenys gràfics amb l'Editor gràfic per plantilles, l'emmagatzematge d'arxius i la importació en temps d'execució.

Objectes de dibuix en 3D personalitzats

El Canvas personalitzat de TeeChart permet accedir a qualsevol part del gràfic per una personalització il·limitada.

Editor Gràfic

L'Editor de gràfics ofereix els mitjans per crear gràfics sense necessitat d'escriure codi.

Imatges

Demos recents

Fés un cop d'ull a la versió d'avaluació de TeeChart.NET per una demostració, amb codi font complert, de la funcionalitat de TeeChart.

Clica en aquest enllaç per veure una demostració de WebChart per ASP.NET.

Aquest video mostra un exemple de teeChart.NET amb el Visual Studio 2010 .

Especificacions

El Control TeeChart .NET ofereix molts tipus de gràfic, una combinació de tipus d'indicadors per a aplicacions d'escriptori i diversos tipus de funcions incloent moltes funcions financeres especialitzades, múltiples eixos, múltiples eines, l'exportació de l'arxiu o stream com a imatge, com a text, HTML o dades d'Excel o com a arxius de definició gràfica optimitzat per a aplicacions de xarxa d'alta velocitat. Característiques de pantalla inclouen objectes de canvas personalitzables, transparència i anti-aliasing, vista 2D i 3D. El control gràfic .NET és ràpid, permet pàgines múltiples i zoom i scroll amb el ratolí.

Resum de característiques

 • Control gràfic construit amb C#.NET natiu
 • Opcional - Codi Font C# disponible (inclou el codi per les versions Xamarin)
 • Compatible amb el Microsoft.net Framework. Versions de Framework v2.0, v3.5, v4.0, v4.5, v4.5.1, v4.6, v4.62
 • ASP.NET Framework v2.0 i posteriors
 • Silverlight v3.0, v4.0, v5.0
 • Compatible amb Microsoft Visual Studio, v2005, v2008, v2010, v2012, v2013, v21015, v2017
 • Components per WinForms, WebForm, Compact Framework i SQL Reporting Services
 • Compatible amb Microsoft Windows Phone
 • Suport a Universal Windows Platform (UWP)
 • Suport de HTML5 per a navegadors compatibles
 • Data aware - Accés directe a les fonts de dades Net
 • Accés directe als gràfics direccionables amb URL
 • Control disponible en temps de disseny per Webforms
 • 60+ tipus de sèries
 • 50+ Funcions e indicadors
 • En les Funcions s'inclouen: ADX, Bollinger, correlació, tendència exponencial, MACD, mitjana, mode, perímetre, Redució del nombre de punts, RSI i variància
 • Galeria gràfica
 • 2D, 3D , OpenGL 3D
 • Plantilla de Temes i gestió de la paleta de colors
 • Permet poblar el gràfic de forma ràpida utilizant una matriu de dades
 • Zoom , scroll i temps real
 • Multiple e il.limitats eixos personalitzats
 • Capacitat d'exportació / importació a través de stream per l'emmagatzematge BLOB i sortida directa al client (ex.Navegador)
 • Exporta imatges en formats bitmap, metafile, JPEG, PNG, GIF, TIFF, PDF, SVG, EPS i format gràfic natiu
 • Exporta dades en formats Excel, XML, HTML, CSV (Text) i format gràfic natiu
 • Construeix i exporta a Flash a través del compilador Flex
 • Lliure de drets d'autor en les aplicacions d'escriptori compilades
 • 40 eines adicionals incloent etiquetes per l'anotació i les bandes de color
 • Gràfics de pàgines múltiples
 • Objectes de dibuix en 3D personalitzats
 • Impressió personalitzada
 • Transparència i anti-aliasing en tots els objectes del gràfic, Llàpis, Pinzells, Fonts i Gradients
 • Àmplies demos per Visual Studio.NET incloent WinForms, ASP.NET WebForms i Compact Framework
 • Processament del WebChart amb Ajax al costat de client
 • Funcionalitat Web inclou Hotspot, eines Scroll and Zoom i suport a mapes
 • Nous Components Text i font de dades XML
 • Editor de sèries gràfiques integrat en temps de disseny
 • HTML Help v2 Ajuda en línia i referència electrònica
 • Funcions estadístiques i financeres ampliades
 • Editor de gràfic en temps d'execusió i previsualització d'impressió
 • ListBox i barra d'eines TeeCommander en les sèries en temps d'execució
 • Nivell Professional de Suport tècnic opcional


 • Història del producte


  La primera versió de TeeChart .NET es va publicar coincidint amb la primera versió de Microsoft Visual Studio.NET el 2002. Des de llavors s'ha anat actualitzant i millorant per aprofitar les noves funcionalitats de les versions posteriors de Visual Studio. TeeChart .NET també funciona amb entorns de programció Mono.