Version Info Feature Matrix
php chart component
 • Característiques
 • Imatges
 • Demos
 • Especificacions

Característiques principals

El TeeChart PHP és una llibreria gràfica Orientada a Objectes per entorns PHP. La llibreria està escrita en PHP i preparada per ser utilitzada en qualsevol script PHP. El TeeChart PHP és ofert de dues formes; la versió gratuïta de codi obert i la versió Pro amb llicència. Totes dues inclouen el codi font complet, la qual cosa significa que no cal carregador per crear un gràfic en el servidor. La majoria de les característiques són idèntiques en les dues versions, la diferència més important és que només la versió llicenciada de TeeChart PHP es pot utilitzar amb finalitats comercials (pots revisar la Informació de Llicència per més detalls) i el suport estàndard només és disponible en la versió llicenciada.

Una taula comparativa entre les versions és disponible en aquesta pàgina.

Per tots els IDEs de PHP

La llibreria gràfica TeeChart PHP es pot utilitzar en tots els IDEs de PHP coneguts o editors (com ara PHPEd, Zend Studio, Delphi per PHP, PHP Eclipsi, PHP Edit, Dreamweaver, Bluefish, PHP Coder). Com a llibreria externa només requereix que s'agregui com una referència.

Integració Delphi per PHP

El TeeChart PHP inclou una paleta de components per l'entorn Delphi per PHP.

Suport a les versions PHP

Compatible amb la versió 5 de PHP i posteriors.

Formats d'exportació

Els formats d'exportació que s'inclouen són: JPEG, GIF, PNG, Native Tep, WBMP. Els gràfics poden ser transferits via stream directament al navegador per evitar el manteniment d'arxius provisionals.

Formats Flash / Flex

El format gràfic Flash / Flex és disponible per alguns tipus de sèries e inclou animacions.

Format gràfic SVG

El format gràfic SVG és disponible per alguns tipus de sèries e inclou animacions.

Múltiples Eixos

Permet afegir i configurar múltiples eixos o afegir-los en temps d'execució. Es poden afegir pràcticament un nombre il·limitat d'eixos i es poden configurar de forma independent.

Gràfics Financers

La funcionalitat gràfica del TeeChart PHP permet aconseguir aplicacions gràfiques financeres de qualitat. Sèries Open-High-Low-Close, Candle, Volum i MACD, ADX, Stochastic, Bollinger, Momentum, Moving Average i més funcions estadístiques.

Eines personalitzades

Conjunt d'eines que inclou: etiquetes per anotacions, bandes de color amb transparència, línies personalitzades, numeració de pàgina, pantalla d'imatges de fons.

Objectes de dibuix en 3D personalitzats

El Canvas personalitzat de TeeChart permet accedir a qualsevol part del gràfic per una personalització il·limitada.

Imatges

Demos recents

Per veure i avaluar el TeeChart PHP pots descarregar la versió de codi obert a través de la pàgina de descàrrega. Des d'aquest enllaç també podràs accedir als plugins per WordPress i Joomla.

Especificacions

La llibreria gràfica TeeChart PHP ofereix molts tipus de gràfics per visualitzar dades i tipus de funcions incloent funcions financeres especialitzades, múltiples eixos, múltiples eines, formats d'exportació com a imatge, com a text o dades XML. Dins les característiques de pantalla s'inclouen objectes de Canvas personalitzats, la transparència, anti-aliasing i vistes en 2D i 3D.

Resum de característiques

 • Codi de PHP5
 • Complete codi font PHP disponible
 • Suport a PHP5 i posteriors
 • Components gràfics per aplicacions Delphi per PHP
 • Suport a base de dades
 • Accés directe als gràfics direccionables amb URL
 • Control disponible en temps de disseny per alguns entorns de desenvolupament PHP
 • Tipus de Sèries estàndard
 • Tipus de Sèries ampliades
 • Funcions estadístiques
 • Gràfics en 2D i 3D
 • Temes TeeChart de plantilla i gestió de la paleta de colors
 • Permet poblar el gràfic de forma ràpida utilizant una matriu de dades
 • Zoom i desplaçament en temps d'execució
 • Múltiples eixos amb personalització il.limitada
 • Formats d'exportació Flash / Flex
 • Format d'exportació SVG
 • Exporta en format imatge; WBMP, JPEG, PNG, GIF
 • Exportació de dades com a text, XML
 • Plantilla d'importació / exportació (TEP)
 • Extensió de les eines gràfiques incloent etiquetes per l'anotació i bandes de color
 • Gràfics multi-pàgina
 • Objectes de dibuix en 3D personalitzats
 • Transparència i anti-aliasing en tots els objectes del gràfic llàpis, pinzells, fonts i degradats
 • Àmplies demos per Delphi per PHP
 • Document d'Ajuda PHPDoc
 • Nivell Professional de Suport tècnic opcional
 • Versió TeeChart JavaScript (HTML5) inclosa
 • TeeChart permet la creació de gràfics dinàmics JavaScript (HTML5) a través del codi PHP • Història del producte


  El TeeChart PHP es va llançar al mercat per primera vegada el 2009. Està escrit en PHP natiu amb la intenció de donar suport a tots els entorns PHP convencionals. El 2010 TeeChart PHP es va oferir com una llibreria de codi obert per ús no comercial.