Version Info Feature Matrix

Versió Estàndard

delphi chart component

Versió Professional

delphi chart component
delphi map component
delphi gauge component
 • Característiques
 • Imatges
 • Demos
 • Especificacions

Característiques principals

TeeChart Pro és una llibreria de components gràfics que ofereix centenars d'estils de gràfic en 2D i 3D per la visualització de dades, 56 funcions matemàtiques, estadístiques i financeres juntament amb un nombre il·limitat d'eixos i una paleta de 30 components.

Podeu demanar més informació sobre la llicenciació a través del correu electrònic, license@steema.com

Novetats!

Visita aquesta pàgina per veure la llista novetats i canvis importants en l'última versió!

El Codi Font

El codi font de TeeChart Pro VCL / FMX és disponible com a opció de compra. El codi font de TeeChart dóna suport als IDEs d'Embarcadero (RAD Studio, Delphi i C + + Builder) i ara també a FireMonkey, permetent utilitzar el codi font comú per compilar les aplicacions pels sistems operatius Windows, Mac, iOS / iPhone i Android.

Alta velocitat i baix consum de memòria

El codi gràfic es comunica directament amb l'API de GDI de Windows. Les dades s'emmagatzemen en matrius dinàmiques que estan estretament correlacionades amb la memòria, la qual fa que l'accés i la modificació de les matrius sigui gairebé tan ràpid com el processador de l'ordinador. El codi s'agilitza de la millor manera possible per augmentar la velocitat interna, especialment quan es re-dibuixa. Altres sortides de renderització són OpenGL (3D), SVG, DirectX, etc, però no són tan ràpides com el simple GDI per a gràfics en temps real.

Dividit en diversos mòduls (unitats) per reduir la mida de l'executable

Un gràfic amb els estils bàsics (línies, barres, àrees, sectors, punts) té una mida d'executable de només 190KB. Els paquets (grups d'unitats) s'agrupen de forma lògica segons la categoria de cada funció. Els programadors poden crear paquets personalitzats o .NET assemblies per agrupar els mòduls d'acord amb les seves pròpies necessitats.

De fàcil ús en temps de disseny i en temps d'execució

TeeChart inclou quadres de diàleg d'edició de gran abast i complets per gairebé tots els components i sub-components. Aquests editors estan disponibles en temps de disseny i també en temps d'execució. El component TeeCommander (una barra d'eines amb botons específics de traç) proporciona accés amb només un clic als editors TeeChart, finestres de vista prèvia d'impressió i característiques comunes.

API completa i orientada a objectes

L'arquitectura de TeeChart està totalment orientada a objectes. Gairebé tot és un objecte o pertany a una classe d'objectes. Propietats, mètodes i esdeveniments segueixen un estil general i coherent. Tècnicament parlant, TeeChart Pro consta de 161 mòduls (unitats) i 90 pantalles de formularis, un total de 798 classes d'objectes. Cada classe té propietats que en molts casos són altres sub-classes, ja sigui de l'API de TeeChart o del conjunt de classes VCL d'Embarcadero.

Àmplia documentació i exemples

En l'arxiu d'ajuda i la documentació s'inclouen una guia de referència, una guia de l'usuari, demos amb detallades explicacions de "Com...", ajuda a l'usuari final i un projecte d'exemple comprensible (amb codi font) que conté 376 formularis. L'arxiu d'ajuda del TeeChart segueix l'aparença i les normes del sistema d'ajuda d'Embarcadero i està completament integrat en temps de disseny als IDEs de desenvolupament. Amb F1 s'obté ajuda contextual per gairebé totes les pantalles i els elements de codi font.

Traducció a diversos idiomes

Disponible en 38 idiomes, els diàlegs i les constants traduïdes poden ser utilitzats tant en temps de disseny (si torna a compilar els paquets o assemblies) com en temps d'execució, només tornant a compilar l'aplicació. Un vegada l'aplicació està compilada, els usuaris finals poden canviar l'idioma dels diàlegs i constants de TeeChart en temps d'execució, sense necessitat de cap arxiu extern o dll, només una simple crida - TeeSetSpanish ();

Imatges

Demos recents

Clica aquí per descarregar la versió d'avaluació de TeeChart i veure una demostració de la seva funcionalitat amb codi font.

Especificacions

Versatilitat

 • Per Delphi, C++ Builder and RAD Studio: XE to XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo
  Delphi 7, Delphi/C++ Builder/RAD Studio 2007, 2009 i 2010 (només versió amb codi font)
 • Suporta els marcs de treball VCL i FireMonkey
 • Impressió i funcionalitat de porta-retalls
 • Compatible amb molts components generadors d'informes de tercers i altres eines
 • Generació de gràfics 3D en OpenGL 3D amb llum i ombres
 • Gràfics GDI+ amb anti-alias
 • Component Web per recuperar gràfics i dades de l'Internet
 • Gràfics de bases de dades amb Resums, Classificació, Taules de contingència i nivell de registre
 • Exporta com a imatge a formats Flash / Flex, XAML, JPEG, GIF, PNG, BMP, EPS, PDF, PCX, WMF
 • Exporta dades a formats HTML, XML, text, CSV i Excel
 • Impressió personalitzada
 • Ultra ràpid! TeeChart utilitza matrius dinàmiques de dades, assemblador Intel i moltes optimitzacions de augmentar la velocitat
 • Integració amb Intraweb, DevExpress, ReportBuilder, QuickReport..
 • Diàlegs d'edició de TeeChart traduïts a 37 idiomes
 • Lliure de drets d'autor per la distribució exe
 • Suporta LiveBindings
 • Característiques Gràfiques

 • Paleta de 30 components incloent ChartGrid, Navegadors, eines pel desenvolupament Web i Barra de control
 • 60+ estils de gràfic (en 2D, 3D i múltiples combinacions)
 • 8 estils d'indicadors (en 2D i 3D)
 • 56 funcions e indicadors matemàtics
 • Editor en temps d'execusió, Visualització prèvia, Galeria de gràfics i Chart Grid
 • 52 eines gràfiques per funcions addicionals com les marques d'arrossegament de la sèrie, etiquetes per anotacions, cursors i línies de tendència manuals, bandes per pintar, etc
 • 25 filtres d'imatge
 • Component Chart Grid per gestionar dades
 • Barra d'eines amb edició, rotació, Zoom i desplaçament
 • Múltiple-eixos horitzontal i vertical
 • Personalització de les etiquetes dels eixos i elements de llegenda
 • Gran ventall de propietats visuals per enriquir textos i dibuixos
 • Kit complet d'estils de gràfic en 2D i 3D
 • Zoom i desplaçament dinàmic. Integra la funcionalitat de la roda de ratolí
 • 2D, 3D, OpenGL 3D amb rotació de 360º, llums i ombres
 • Permet dibuixar directament al Canvas
 • Àmplies Demos
 • Editor de sèries gràfiques integrat en temps de disseny i d'execució
 • Nova i millorada Ajuda en línia
 • Manual de referència Electrònic (format hlp)
 • Permet ampliar les Sèries definides per defecte
 • Exemples de sèries definides per defecte i funcions
 • Moltes noves característiques visuals, Transparència, gradients de 3 colors, escala de grisos
 • Nous tipus de sèrie indicadors (Circular, Lineal Numèrica i Mixta)
 • 16 temes predefinits i paleta de colors personalitzada
 • Suport a GDI + canvas
 • Suport a Unicode
 • Suport al format de text HTML en la majoria d'objectes del gràfic
 • I la llista continua!


 • Història del producte


  La primera versió del TeeChart es va escriure el 1995 com una llibreria gràfica de 16 bits per Delphi 1 de Borland i es va distribuir com un conjunt de components shareware a través de Compuserve i catàlegs de components. Aviat es va convertir en una llibreria de 32 bits amb suport a Delphi 2 i Borland en va incloure una versió estàndard a la paleta d'eines de Delphi 3. Des de llavors ha format part de la paleta d'eines de totes les versions professionals posteriors de Delphi, C + + Builder i RAD Studio. La versió TeeChart Pro ( Professional ) ofereix un kit de característiques molt extens i en aquesta pàgina es pot veure una taula comparativa.